Krizová intervence je specializovanou pomocí klientům, kteří se ocitli v krizi. Mohou to být stavy akutního stresu spojeného např. s osobním selháním, těžkou životní situací, tragickou událostí, nebo může jít o propuknutí akutních psychických potíží.

Krizová intervence je pomocí krátkodobou (rozdíl od psychoterapie), jejímž hlavním cílem je překonat zátěžovou situaci (krizi) v tom nejnáročnějším období. Jedná se o pomoc bezprostřední, kdy je nutné se soustředit na aktuální problém „tady a teď“ a redukovat ohrožení klienta.

Krizová intervence může probíhat buď formou osobního setkání, video konzultací, či prostřednictvím telefonního hovoru a to vždy po předchozí domluvě a řídí se uvedeným ceníkem služeb.