Skupinová terapie je jednou z forem psychoterapie, při které psychoterapeut pracuje s malou skupinou klientů, které spojuje nějaký společný znak, např. závislost na alkoholu, nevěra partnera, problémy s váhou, úmrtí blízkého člověka apod.

Skupinová psychoterapie patří k tradičním metodám a řadíme ji mezi posilující modely, neboť předpokládá přispění každého jednotlivého člena skupiny. Účast ve skupině nabízí mnoho příležitostí k učení a je i zdrojem zkušeností. Každý člen může být současně jak v pozici pomáhajícího, tak
v pozici toho, komu je pomáháno. Členové se vzájemně ovlivňují, posilují, získávají nadhled a především si uvědomují, že nejsou osamoceni, že podobný problém může mít i někdo jiný.

V rámci skupinové terapie rozlišujeme skupinu otevřenou, kdy vstup a výstup jednotlivých členů má otevřené hranice a skupinu uzavřenou, do které se v průběhu skupinové práce již nevstupuje. Každá skupina má také svá pravidla. Mezi ta základní patří především mlčenlivost a důvěra jednotlivých členů. To velmi souvisí s odpovědností nejenom k sobě, ale i k druhým. Současně je to otevřenost a upřímnost jednotlivých členů, neboť bez tohoto předpokladu terapie nemá smysl a v neposlední řadě i právo každého člena na to říct „stop“.

Na podzim 2017 chystám otevření nových terapeutických skupin. Již teď je možné přihlásit se. Skupiny budou tematicky rozděleny, tj. budou se vztahovat ke konkrétnímu problému. Některé budou otevřené, některé uzavřené. Zařazení klientů do skupin bude vždy předcházet osobní pohovor.

Skupina pro klienty se sebepoškozujícími a sebevražednými tendencemi

Napadají vás myšlenky na sebevraždu? Máte za sebou již nezdařený pokus (pokusy), nemáte to celé zpracované nebo vás napadají myšlenky nové? Sebepoškozujete se a nevíte co s tím?

Nabízím vám pomoc v rámci skupinové terapie. S touto problematikou mám několikaleté zkušenosti a specializuji se právě na práci s těmito klienty. Sdílení ve skupině pro vás může být podnětné a současně můžete v bezpečném prostředí mnoho skrytých myšlenek ventilovat a ujasnit si je.

Skupina bude uzavřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro rodiče/rodiny/partnery osob se sebepoškozujícími a sebevražednými tendencemi

Je ve vašem okolí důležitý člověk (dítě/partner/rodič), na kterém vám záleží, a který má zkušenost se sebevražedným jednáním anebo sebepoškozováním? Nevíte si s tím rady, trápí vás to nebo jen nevíte, jak se k němu chovat? Nejste si jisti, zda vás jen nevydírá a sebevraždu používá jako nástroj manipulace, nebo to opravdu myslí vážně?

Nabízím vám svou pomoc v rámci skupinové terapie. Mou specializací je především tato problematika, tj. sebevražedné jednání a práce s tím.
V bezpečném prostředí skupiny můžete sdílet své obavy, ventilovat pocity a myšlenky, které vás trápí a zatěžují.

Skupina bude uzavřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro pozůstalé po sebevrazích

Sebevražda blízkého člověka je pro pozůstalé tím nejméně přijatelným a současně nejhůře zvládnutelným typem ztráty a to především proto,
že sebevražda je považována společensky za jednání nepřijatelné a pozůstalí mnohdy trpí stigmatizací, nebo dokonce sociálním vyloučením.

Pokud se v této situaci nacházíte, trpíte např. pocity viny, obviňujete se, nebo máte vztek, zlost, cítíte křivdu, stydíte se a nechápete souvislosti
či důvody sebevraha, tato skupina by mohla být dobrým začátkem pro porozumění, pochopení a smíření.

Skupina bude uzavřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro klienty, kteří se vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka

Ztratili jste někoho milovaného, máte pocit, že váš život už nemá smysl? Nedaří se vám vyrovnat s prázdnotou, která v srdci zůstala? Jste tak ochromeni bolestí, že nezvládáte činnosti všedního dne nebo se jen potřebujete o své pocity podělit? Tato skupina je určena právě vám.

Není, až tak podstatné v jaké fázi procesu truchlení se nacházíte. Právě ta odlišnost fází může být pro vás inspirací. Stejně tak váš příběh může být inspirací pro někoho jiného.

Skupina bude otevřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro závislé klienty

Nadužíváte alkohol, tabák nebo jiné psychoaktivní látky? Máte závislost na automatech, internetu, počítači či jiných technologiích? Jste závislí na nějaké osobě nebo na organizaci?

Pokud vás vaše závislost omezuje, ničí vztahy s těmi, na kterých vám záleží a chcete-li na sobě v tomto ohledu pracovat, tato skupina by mohla být právě pro vás.

Skupina bude otevřená, rozdělena dle typu závislosti, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro rodiče/rodiny/partnery závislé osoby

Má člověk, na kterém vám záleží (dítě/partner/rodič) problém se závislostí na alkoholu, drogách, automatech, internetu či něčem jiném a jeho závislost ničí váš vztah? Vyzkoušeli jste snad všechno, nikam to nevedlo a nevíte co s tím dál? Jste psychicky i fyzicky vyčerpaní? I vám je možné pomoci. Nemusíte na to být sami.

Skupina bude otevřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro klienty s nadváhou

Pokud nejste spokojeni se svým tělem, máte problémy s nadváhou, nedaří se vám hubnout, nadměrně se přejídáte nebo naopak hladovíte, je tato skupina právě pro vás.

Redukovat tělesnou hmotnost můžete i bez drastických a drahých diet, protože především vaše hlava bývá mnohdy tím základním problémem. Váš postoj, myšlení, stres, naučené vzorce chování, vše lze změnit, pokud sami chcete.

Skupina bude otevřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.

Skupina pro klienty, kteří se vyrovnávají s partnerskou nevěrou

Stejně jako muži, tak i ženy podvádějí a stejně jako ženy, tak i muži mohou být podváděnými. Nevěra! Nevíte co s tím? Nedokážete to celé pochopit? Neumíte nebo nechcete odpustit? Nedaří se vám s tím žít? Tahle skupina by mohla být podnětná jak pro muže, tak pro ženy. Velmi uvítám smíšenou skupinu mužů i žen.

Skupina bude otevřená, četnost setkání 2x v měsíci, délka trvání 90 minut, cena 350,- Kč/osobu.