Poradna nemá smluvní vztah se žádnou ze zdravotních pojišťoven. Sezení jsou v plném rozsahu hrazena klientem. Je ale zapojena v podpůrných psychoterapeutických programech zdravotních pojišťoven, tj. mnou vystavené pokladní doklady je možné refundovat. Více informací naleznete na stránkách konkrétních pojišťoven.

Běžná délka psychoterapeutického sezení je 60 minut. Po předchozí domluvě je možné dobu prodloužit, maximálně však na 90 minut. Konzultace jsou poskytovány buď formou osobních konzultací, nebo formou telefonních konzultací či video konzultací.

Standardní čas
do 16 hodin
(prezenčně i online)
Nadstandardní čas
po 16 hodině
(pouze online)
Individuální terapie
60 min.  1.400,- Kč  1.600,- Kč
90 min.  1.700,- Kč  1.900,- Kč
Partnerská / rodinná terapie
90 min.  1.700,- Kč  1.900,- Kč
Expresní / krizová terapie (do 48 hodin)
60 min.   2.100,- Kč  2.300,- Kč
90 min.   2.500,- Kč  2.700,- Kč
Storno poplatek100%100%

Platbu lze provádět buď hotově při jednotlivých sezeních, nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 1441634062/3030. U platby převodem je nutné, aby částka byla na účet připsána vždy před započetím terapie.

U nově příchozích klientů jsou sezení hrazena převodem na účet číslo 1441634062/3030 a to do 48 hodin od domluvení konkrétního termínu sezení. Jde o závaznou rezervaci a termín je klientovi blokován. Nebude-li částka v tomto termínu uhrazena, rezervace termínu se ruší a termín bude nabídnut jiným klientům.

Sezení probíhají vždy po předchozím objednání a řídí se výše uvedeným ceníkem. Rezervace termínu je ZÁVAZNÁ. Bude-li rezervace zrušena v době kratší než 24 hodin před jejím začátkem, nebo se na terapii nedostavíte, berte prosím na vědomí, že máte povinnost cenu tohoto sezení (storno poplatek) v plném rozsahu uhradit. Klientovi, který cenu sezení neuhradí, nebude další terapie poskytnuta.