Jsem přesvědčena o tom, že vše, co se nám v životě přihodí, má nějaký smysl. Každá akce, a je jedno jak malá, vždy vyvolá reakci. Je jen naší odpovědností, jak tyto životní situace pochopíme a především, jak se z nich poučíme.

Každý z nás je jedinečný a každý z nás disponuje jinak naučenými obranými a adaptačními strategiemi. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že náročné životní situace, které v průběhu života přicházejí, každý z nás jinak vnímá, přijímá a vyhodnocuje.

Při své práci vycházím z teorie, že klientův problém je natolik závažný, za jak závažný ho sám klient považuje. Co může být pro jednoho klienta naprostou banalitou, pro druhého může být neřešitelným problémem. Filosofie mé práce je založena na tom, že pomáhat klientům mohu pouze do té míry, do jaké míry oni sami pomoci chtějí.

Jsem profesionál a svou pomocnou ruku nabízím všem klientům, kteří se nacházejí v situaci, která se pro ně stala náročnou, neřešitelnou nebo kritickou, a kterou bez pomoci odborníka neumí zvládnout. Jsem tu pro klienty, kteří na sobě chtějí pracovat, hledají cestu změny dosavadního života a uvědomují si díl své odpovědnosti.

Při své práci vycházím především z dynamické a interpersonální psychoterapie dle Sullivana a opírám se o integrativní přístup. Současně ale používám i další metody z různých psychoterapeutických směrů a to především individuálně, dle osobnosti a potřeb klienta.

Principy, které ctím:

  1. Řídím se etickým kodexem EAP (Evropská psychoterapeutická asociace).
  2. Řídím se etickým kodexem poradců pro pozůstalé.
  3. Řídím se etickým kodexem EATA (Evropská asociace transakční analýzy).
  4. Vztah ke klientovi mám profesionální a respektující.
  5. Přístup ke klientovi mám osobní a individuální.
  6. Jsem diskrétní.