V průběhu studia a svého profesního růstu se mi podařilo publikovat několik odborných článků, být spoluautorkou vysokoškolské učebnice, vydat skripta a podílet se na výzkumné činnosti. Zde uvádím chronologicky řazený seznam své publikační činnosti.

Utrpení mladého Werthera v 21. století. In. Psychologie dnes, 9/2015. s. 48-49. ISSN 1212-9607.

Samovraždy detí. In. Rodina a škola, 6/2015. s. 5. ISSN 0231-6463.

Postoj vysokoškolských studentů oboru sociální práce k problematice sebevražedného jednání. [Dizertační práce]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2015. 135 s.

Sebevražedné jednání – problém celé rodiny: vliv rodinného prostředí na vznik suicidálního jednání a vliv suicidálního jednání na fungování rodiny. [Rigorózní práce]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. 82 s.

Portfolio studenta odborné praxe: Pokyny pro jeho tvorbu. Kladno: VOŠ územně-správní a jazyková škola s právem jazykové zkoušky, s.r.o., 2013. 14 s.

Vybrané kapitoly ze sociální patologie. [Skripta]. Plzeň, 2012. 109 s. ISBN 978-80-904859-2-1.

Základy sociologie, sociální komunikace a sociologického výzkumu. [Skripta]. Plzeň, 2012. 102 s. ISBN 978-80-904859-3-8.

Sebevražedné jednání. [VŠ učebnice]. In Mátel, A. – Schavel. M. a kol. Aplikovaná sociálna patologia v sociálnej práci. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. s. 353-376 ISBN 978-80-8132-009-5.

Suicidální jednání – problém celé rodiny: vliv rodinného prostředí na vznik suicidálního jednání a vliv suicidálního jednání na fungování rodiny. In. Sborník. Mezinárodní kongres AWHP 2011. Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: MANUS, s.r.o., 2011. s. 262-264. ISBN 978-80-86571-12-6.

Mladí lidé a sebevražda. In. Sborník. Aktuální problémy současnosti a jejich odraz ve výuce a činnosti VOŠ. Kladno: VOŠ územně-správní a jazyková škola s právem jazykové zkoušky, s.r.o., 2011. s. 79-85. ISBN 978-80-904859-1-4.

Pohled sociálního patologa a všeobecné sestry na problematiku týrání seniorů. In. Medzinárodný úhrn vedeckých prác. Kolektív autorov. Aspekty verejného zdravotnictva a ošetrovateľstva v 21. storočí. Bratislava: VÚP, 2011. s. 17-22. ISBN 978-80-89088-95-9.

Týrání seniorů z pohledu sociálního patologa a všeobecné sestry. In. Diagnóza, 1/2011. s. 20-30. ISSN 1801-1349.