Jsem absolventkou LF UK v Plzni, kde jsem vystudovala obor Zdravotně sociální péče. Současně jsem vystudovala i fyzioterapii. Následně jsem na ZSF JU v Českých Budějovicích vystudovala obor Psychosociální rehabilitace s profilací na sociálně patologické jevy a krizovou intervenci. Postgraduální studium jsem absolvovala na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě. V rámci rigorózního i doktorandského studia jsem se profilovala na sociální patologii.

Svou profesní praxi jsem započala již v roce 2003, když jsem pracovala jako preventista – lektorka primární prevence v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Současně jsem pracovala také jako psychoterapeut v Psychiatrické a sexuologické ambulanci v Praze. Od roku 2007 jsem pracovala jako VŠ pedagog např. na ZČU v Plzni, Vysoké škole v Plzni, o.p.s., nebo na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě, kde stále externě působím. Velkým přínosem pro mě byla i zkušenost u Krajského soudu v Plzni, kde jsem v letech 2009-2013 byla členkou senátu na úseku trestním. V roce 2011 jsem začala pracovat jako pedagog na VOŠ územně-správní v Kladně, kde jsem působila do konce roku 2016. V létě stejného roku jsem otevřela soukromou praxi.

V rámci svého sebevzdělávání jsem na Skálově institutu absolvovala v letech 2002-2006 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik typu SUR, kde jsem měla tu čest potkávat se s docentem Jaroslavem Skálou. V rozmezí let 2003-2004 jsem absolvovala kurz Krizová intervence, v roce 2005 kurz Asertivní techniky. V rozmezí let 2007-2009 jsem pod Českou grafologickou komorou vystudovala obor Grafologie a psychologie. V roce 2014 jsem absolvovala kurz Aplikovaná krizová intervence se zaměřením na klienty se sebevražednými tendencemi. V roce 2015 jsem absolvovala kurz Poradenství pro pozůstalé a následně jsem v roce 2016 složila u doktorky Naděždy Špatenkové zkoušku a získala profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé 69-020-M. V roce 2021 jsem absolvovala kurz Vina a pocity viny: Jak s nimi pracovat, seminář Psychoterapie obětí znásilnění a seminář Párový nesoulad. V roce 2022 jsem absolvovala kurz Transakční analýza TA101 a kurz Práce s agresivními projevy klienta. V roce 2023 jsem absolvovala kurz Tresty a odměny, kurz Psychologie traumatu, možnosti diagnostiky a intervence, kurz Motivace a motivátory, kurz Jak nastavit hranice, kurz Dynamika mezilidských vztahů a Dynamika problémového chování, kurz Specifika komunikace s dospívajícími s depresivním prožíváním a sebepoškozováním a kurz Trauma respektující přístup.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii i Asociace poradců pro pozůstalé a České asociace transakční analýzy.

V průběhu studia a profesního růstu se mi podařilo publikovat několik odborných článků, být spoluautorkou vysokoškolské učebnice, vydat skripta a podílet se na výzkumné činnosti.