Jako sociální patolog, psychoterapeut a poradce pro pozůstalé nabízím klientům poměrně širokou oblast pomoci, přičemž společným jmenovatelem všech obtíží je krize – náročná životní situace klienta.

Mou profesní specializací (odborností) je oblast sebevražedného jednání. Pracuji především s klienty se sebevražednými a sebepoškozujícími tendencemi, jejich rodinou, přáteli, blízkými, ale i pozůstalými v případě sebevraždy dokonané.

V následujících odkazech uvádím okruhy problémů, se kterými se klienti, jejich rodiny, ale i blízcí mohou potýkat a současně i služby, které nabízím.

Vyhledat mou pomoc můžete v období, kdy se nacházíte jak v akutním stádiu krize, a já pomoc poskytuji formou krizové intervence, tak v období dlouhodobých, neřešených, nepřehledných nebo nezvládnutých krizí, kdy je pomoc poskytnuta standardně, formou psychoterapeutické pomoci.
Psychoterapeutická sezení mají podobu individuálních, partnerských, rodinných nebo skupinových konzultací. Dle potřeby a po dohodě s klientem
je možné tyto formy kombinovat.
Při své práci vycházím především z dynamické a interpersonální psychoterapie dle Sullivana a opírám se o integrativní přístup. Používám současně
i další metody z různých psychoterapeutických směrů a to především individuálně, dle osobnosti a potřeb klienta.

Externě spolupracuji s prof. PhDr. Jiřím Šípkem, CSc., Ph.D. – klinickým psychologem, psychoterapeutem, psychoanalytikem, supervizorem
a pedagogem na FF UK i DAMU a s Bc. Šárkou Drábkovou – registrovanou nutriční terapeutkou, které je expertkou v oblasti asistovaného hubnutí.