Psychoterapie patří mezi základní léčebné metody, při které kvalifikovaný odborník – psychoterapeut záměrně a cíleně používá psychoterapeutických prostředků tak, aby pozitivně ovlivnil chování (konativitu), poznávání (kognitivitu), prožívání (emotivitu) klienta a celkově působil na jeho hodnotový systém.

Cílem psychoterapie je především dosažení optimálního rozvoje osobnosti klienta tím, že společným úsilím odstraní, případně zmírní psychické či fyzické utrpení klienta a současně ovlivňují spouštěče (precipitory) krizí.

Psychoterapie bývá z pravidla pomocí dlouhodobější a intenzivnější (oproti krizové intervenci) a může probíhat formou individuálních, partnerských, rodinných nebo skupinových terapií.

Základním principem pomoci je vlastní rozhodnutí a motivace klienta. Pomáhat klientům mohu pouze do té míry, do jaké míry oni sami pomoci chtějí. Pokud na sobě chcete pracovat, uvědomujete si díl své zodpovědnosti a chcete změnit dosavadní život, nabízím vám pomocnou ruku.